Så här jobbar vi på förskolan

Pyssel i ateljén. Pyssel i ateljén. Foto: Sonia Hernandez

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik. Med natursköna omgivningar inpå knuten tillbringar vi dessutom mycket tid utomhus där barnen får utforska sin närmiljö.

Vi på Muskö förskola strävar efter att skapa en varierad, lekfull, undersökande och stimulerande miljö där barnen oavsett ålder får goda förutsättningar att hitta nya utmaningar.

Hos oss får barnen uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn. Genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet hos oss. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara hos oss.

Vi utgår från förskolans värdegrund och strävar dagligen efter att skapa en trygg och kreativ miljö. Genom vårt arbetssätt vill vi skapa rutiner som främjar kontinuitet i barnens vardag på förskolan.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2021