Jobba hos oss

Lek på gården. Lek på gården. Foto: Olof Holdar

Hos oss kan du arbeta om förskollärare, barnskötare och ateljérista. Muskö förskola ligger på Muskö i samma byggnad som Muskö skola.

Förskolans avdelningar arbetar tillsammans, framför allt under morgnar och eftermiddagar. Arbetet planeras under måndagar och fredagar. Tre dagar arbetar vi med aktivitetsgrupper och projekt. Muskö förskola har under lång tid utvecklat det pedagogiska arbetet enligt Reggio Emilias filosofi och idag finns stor kunskap om att leda barnen i deras utforskande och möjligheter att uttrycka sig med hjälp av de hundra språken.

Hundraspråklighet, eller de hundra språken, är en metafor för de många uttryckssätt ett barn ursprungligen har tillgång till för att förstå och tolka sig själv och världen. Kommunikation som nyckelfråga i barns lärande och att barns olika sätt att uttrycka sig måste därför vara grunden i verksamheten. (Tove Jonstoil & Åsa Tolgraven, Hundra sätt att tänka Sida.25)

Områdets fyra förskolor samverkar och arbetar med intern fortbildning en gång i månaden. Som ny medarbetare har du möjlighet att delta i introduktionsutbildning och en fortsättning för djupare kunskaper om vårt arbetssätt.

Som medarbetare på Muskö förskola blir du en viktig länk i ett litet team. Här finns utrymme för flexibilitet och stora möjligheter för dig som vill ta ansvar. Skärgårdsskolorna arbetar för att varje enhet ska vara självbärande så långt som möjligt.

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön vid våra förskolor utifrån nära samtal med chef, på arbetsplatsträff och i medarbetarsamtal. Årligen genomförs arbetsplatsundersökning för att följa utveckling och ytterligare förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. När du arbetar på en förskola i Haninge kommun innebär det att du ingår i ett nätverk för utveckling av alla Haninges förskolor.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2021