Organisation och ledning

Muskö förskola med de två avdelningarna Doppingen och Svanen tillhör Skärgårdens skolor och förskolor. I Skärgårdsskolornas organisation leds skolorna och förskolorna av en rektor tillika förskolechef, biträdande rektor och en intendent.

I ledning för förskolan på Muskö finns en utvecklingsledare som också är ateljérista. På förskolan arbetar två förskollärare som tillsammans med ledningen och övriga medarbetare driver utvecklingen av pedagogiken vid förskolan. Vi strävar efter att kompetens och förmågor hos varje medarbetare ska berika och utvecklas i den dagliga verksamheten. Varje medarbetare är viktig del av Dalarö förskola och det nätverk för utveckling som Haninge förskolor utgör.

Våra värdeord

På Muskö förskola ska varje människa mötas av glädje, trygghet och delaktighet. Dessa värdeord ska genomsyra verksamheten och vårt förhållningssätt till varandra, barn som vuxen.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2019