Våra avdelningar

Flicka i ateljén. Flicka i ateljén. Foto: Olof Holdar

Våra avdelningar är anpassade efter barnens ålder och egna utforskande. Vi arbetar utifrån barnens intressen och behov. Under dagen delas barnen in i mindre grupper, aktivitetsgrupper och projektgrupper, utifrån intresse och ålder.

Inne finns många små rum som inbjuder till avskildhet och lek i små grupper. Våra miljöer är estetiska, lärande och trygga mötes-platser där barn får möjligheter att självständigt utforska och samspela med kamrater och material.

Vi har två avdelningar, Doppingen med barn från 1–3 år och Svanen med 3–6 år.

Doppingen – för de yngre barnen

För de yngsta barnen skapar vi en liten och trygg miljö där vi vistas stor del tillsammans på avdelningen. Här både äter, sover, leker och utforskar vi. Utomhus möter vi övriga barn på förskolan.

Svanen – för de äldre barnen

När barnen blivit ca tre år flyttar de till Svanen. Arbetssätten blir mer varierande och aktiviteter blir fler.

Senast uppdaterad: 8 augusti 2021